Na czym polega uzależnienie społeczne?

www.ksiegowosc.idę.com.pl

Znaczna część z nas mylnie kojarzy uzależnienia z samotnością. Wydaje nam się, że charakterystyczną cechą ofiary nałogu, na przykład alkoholika, jest to, że sięga po określone substancje w samotności, ukrywając to przed otoczeniem.

Nie zawsze tak jest. Istnieje również uzależnienie społeczne, w którym proces sięgania po toksyczne środki wygląda nieco inaczej.

W tego rodzaju nałogach, nazywanych inaczej uzależnieniem socjologicznym, bardzo duży wpływ na rozwijanie się zaburzeń psychicznych ma grupa społeczna, w której obraca się dana osoba. W tym przypadku zażywanie środków toksycznych ma ścisły związek z modą, jaka panuje w określonej grupie.

Podobny mechanizm uzależnienia można zauważyć także w tak zwanych subkulturach, gdzie panuje zwyczaj sięgania po określone substancje chemiczne. Warto wiedzieć, że przynależność do subkultury bardzo często, ściśle związana jest z bezwzględnym respektowaniem zasad, które obowiązują w danej grupie.

Oczywiście, przynależność do subkultury nie musi być równoznaczna z jakimkolwiek uzależnieniem. Należy jednak zwracać szczególną uwagę na niepokojące sygnały, takie jak problemy ze szkołą lub utrzymaniem pracy, częste konflikty rodzinne czy stopniowy zanik praktykowanych dotychczas zainteresowań.